You can download the WebTitan Cloud agents using the links below:


 WebTitan Cloud IP agent

  Windows Version:

  - ftp://download.webtitan.com/pub/wtcloud/ipagent/ipagent.msi

  Linux 64-bit version:

  - ftp://download.webtitan.com/pub/wtcloud/ipagent/ipagent-linux-amd64.tar.bz2

  Linux 32-bit version:

  - ftp://download.webtitan.com/pub/wtcloud/ipagent/ipagent-linux-i386.tar.bz2

  Raspberry Pi version:

  - ftp://download.webtitan.com/pub/wtcloud/ipagent/ipagent-raspberrypi.tar.bz2


 WebTitan Active Directory Agent (WADA)

  ftp://download.webtitan.com/pub/webtitan/wada/wada.exe